Olen ollut toistakymmentä vuotta mukana SDPn toiminnassa. Olen toisen kauden varavaltuutettu ja mukana luottamustoimissa, jossa parannetaan Turkulaisten elämää ja arkea. 

Kulje mukana, kommentoi jos haluat, taikka laita postia. #ninanmukaan OTA YHTEYTTÄ

mikäli jokin asia askarruttaa tai haluat vaihtaa ajatuksia.


Mikäli haluat tukea kampanjaani, pienikin summa auttaa! Nina Kallio FI92 5410 0240 0651 21 ,Viestiin Kuntavaalit 2021. Kiitos!

 Terveydenhuolto

 1. 20% Suomalaisista kuluttaa 80% soterahoituksesta.  Tarvitsemme enemmän ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
 2. Tarvitsemme palvelumuotoilua, jossa ensimmäisestä kontaktista sosiaali- ja terveydenhuoltoon ihmisen kaikki tarpeet otetaan huomioon, eikä hoideta vain yhtä vaivaa/haittaa.
 3. Omalääkäri- ja hoitaja, jokaiselle Turkulaiselle. #akilinden

Kestävä kehitys

 1. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti
 2. Kierrätystä tehostettava
 3. Saaristomerta ja itämerta suojeltava ja ympäristötoimia tehostettava
 4. Joukkoliikennettä kehitettävä
 5. Turkulaisten mahdollisuuksia sosiaaliseen tasa-arvoon kehitettävä
 6. Suunnitelmallinen kotouttaminen
Työ
 1. Kaikille toimeentulo työstä
 2. Vajaakuntoisia kuntoutettava tai tarjottava tukitoimia

 3. Pienyrittäjyyttä tuettava

Kaavoitusta ja asumisen viihtyvyyteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, kaupungistumisen lisääntyessä. Segregaatiota ehkäistävä poliittisen keinoin.