BIO

Toimin TYKS vastasyntyneiden teho-osasto, esimiehenä 12/21 -> sitä ennen aikusten tehohoitoa 20v ja Kuntoutuksessa esimiehenä. Luottamustoimissa toimin kaudella 2021-> 2025 kaupunkiympäristölautakunnassa. Toimin myös muissa luottamustoimissa, jossa parannetaan Turkulaisten ja Varsinais-Suomalaisten elämää ja arkea.

Kulje mukana, kommentoi jos haluat, taikka laita postia. #ninanmukaan  #äänestäammattilaista
OTA YHTEYTTÄ

mikäli jokin asia askarruttaa tai haluat vaihtaa ajatuksia.


Sosiaali- ja terveydenhuolto

 1. 20% Suomalaisista kuluttaa 80% soterahoituksesta.  Tarvitsemme enemmän ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
 2. Tarvitsemme palvelumuotoilua, jossa ensimmäisestä kontaktista sosiaali- ja terveydenhuoltoon ihmisen kaikki tarpeet otetaan huomioon, eikä hoideta vain yhtä vaivaa/haittaa.
 3. Omalääkäri- ja hoitaja, perusterveydenhuoltoon.
 4. Järjestöt ja yhdistykset osaksi HVA järjestelmää. 

Kestävä kehitys

 1. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti
 2. Kierrätystä tehostettava
 3. Saaristomerta ja itämerta suojeltava ja ympäristötoimia tehostettava
 4. Joukkoliikennettä kehitettävä
 5. Turkulaisten mahdollisuuksia sosiaaliseen tasa-arvoon kehitettävä
 6. Suunnitelmallinen kotouttaminen
Työ
 1. Kaikille toimeentulo työstä
 2. Vajaakuntoisia kuntoutettava tai tarjottava tukitoimia

 3. Työhyvinvoinnista huolehdittava, myös lähiesimiesten

Kaavoitusta ja asumisen viihtyvyyteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, kaupungistumisen lisääntyessä. Segregaatiota ehkäistävä poliittisen keinoin.