Olen ollut toistakymmentä vuotta mukana SDPn toiminnassa. Olen toisen kauden varavaltuutettu ja mukana luottamustoimissa, jossa parannetaan Turkulaisten elämää ja arkea. 

Kulje mukana, kommentoi jos haluat, taikka laita postia. #ninanmukaan #samasuuntaOTA YHTEYTTÄ

Seuraa minua SoMessa 

Alla olevan linkin kautta voi tukea minua vaalityössäni, pienikin tuki otetaan kiitollisuudella vastaan!

 Terveydenhuolto

  1. 20% Suomalaisista kuluttaa 80% soterahoituksesta.  Tarvitsemme enemmän ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
  2. Tarvitsemme palvelumuotoilua, jossa ensimmäisestä kontaktista sosiaali- ja terveydenhuoltoon ihmisen kaikki tarpeet otetaan huomioon, eikä hoideta vain yhtä vaivaa/haittaa.

Ympäristö

  1. Kierrätystä tehostettava
  2. Saaristomerta ja itämerta suojeltava ja ympäristötoimia tehostettava
  3. Joukkoliikennettä kehitettävä
Työ
  1. Kaikille toimeentulo työstä
  2. Vajaakuntoisia kuntoutettava tai tarjottava tukitoimia

  3. Pienyrittäjyyttä tuettava

Kaavoitusta ja asumisen viihtyvyyteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, kaupungistumisen lisääntyessä. Segregaatiota ehkäistävä poliittisen keinoin.