BLOGI

Tärkeitä aiheita ja artikkeleja
 

Kestävä kehitys on usein toistuva termi puhuttaessa yhteiskunnallisista muutoksista. Kestävä kehittäminen on tapa luoda jatkuvaa, ohjattua ja valvottua muutosta hyvän elämän edellytyksiin tulevaisuudessa, ottaen päätöksenteossa huomioon ihminen, ympäristö ja talous.

Tämä on todellinen ongelma yksinhuoltajaperheissä, joissa vanhempi, usein äiti tekee vuorotyötä sosiaali-ja terveydenhuolloin laitoksissa. Varsinais-Suomalaisista perheistä, yhden huoltajan perheitä on joka neljäs. Työvuorojen kohtuullistaminen onnistuu tiettyyn pisteeseen asti mutta sitten tullaan tilanteeseen, jossa pitää arvottaa kaikkien...

Turku on sitoutunut kaupunkina hiilineutraaliuteen. Se tarkoittaa sitä, että Turku tuottaa vain sen verran päästöjä, kuin niitä voidaan ilmakehästä sitoa. Se on kova tavoite, koska suurimmat päästöjen aiheuttajat Suomessakin ovat liikenne, ruoan tuotto sekä asuminen. Tätä energiaa tuotetaan edelleen maailmassa fossiilisilla polttoaineilla (80%),...

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4514751/Soten+alkuperainen+tavoite+ehti+hukkuademariehdokas+haluaa+palvelut+samalle+luukulle