BLOGI

Tärkeitä aiheita ja artikkeleja
 

Suomessa on tilaston 2021 mukaan noin 470 000 maahanmuuttajaa tai maahanmuuttajataustaista henkilöä. Heistä suurin osa on asettunut Uudellemaalle. Ulkomaalaistaustaisten yleisin taustamaa oli vuonna 2021 entinen Neuvostoliitto. Seuraavaksi suurimpiin taustamaaryhmiin kuuluivat Viro, Irak, Somalia ja entinen Jugoslavia.

Ensimmäinen video työstäni aikuisten teho-osastolla, video on tehty aikoinaan eduskuntavaaleja varten. Siitä kuitenkin selviää työkokemukseni pituus. Nykyään työskentelen vastasyntyneiden tehon osastonhoitajana. Jälkimmäinen aluevaalivideo.

Hoitotyön kehittäminen, tulee tapahtua tutkitun tiedon ja parhaiden käytänteiden mukaan. Nykyään käytämme työssämme apuna myös erilaisia lean ja laatu työkaluja sekä melko laajasti shqs arviointia tasataksemme hoitotyön laatua ja löytääksemme mahdollisia kehitettäviä kohteita. Lean menetelmällä löydämme päällekkäisyydet, joita hoitotyön ja...

Eduskunnassa on 1.6.2021 Kokoomuksen ja muiden oppositiopuolueiden esittämä välikysymys Marinin hallituksen SOTE-uudistuksesta. Listasin nopeasti välikysymyksestä 45 virhettä tai väärää tulkintaa. Tekstissä on lainausmerkeissä kyseinen asia ja sen perässä lyhyt kommenttini. Moni asia on laaja, ja niitä käsitellään muualla erikseen, mutta tässä on...

Oheisesta linkistä näet, kuinka merkittävää ja tärkeää kiertotalous on. Meillä jokaisella on siinä tärkeä rooli. Laita siis vanhat tekstiilisi kiertoon. Nyt joihinkin keräyslaatikoihin jätetyt vaatteet päätyvät Aasiaan ja Afrikkaan, eikö olisi järkevää jatkojalostaa ne kotimaassa, täällä Varsinais-Suomessa, jolloin saamme teollisuuden käyttöön...

Työ kesällä on nuorille hyvin merkityksellistä, varsinkin näinä poikkeusaikoina. Kulunut 1 1/2 vuotta on monella nuorella kulunut etäilyn parissa, eikä koulussa. Ammattioppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevien tulisi luoda sosiaalisia verkostoja ja saada olla nuoria yhdessä. Kulunut aika on kuluttanut merkittävästi monen nuoren henkisiä...

Kestävä kehitys on usein toistuva termi puhuttaessa yhteiskunnallisista muutoksista. Kestävä kehittäminen on tapa luoda jatkuvaa, ohjattua ja valvottua muutosta hyvän elämän edellytyksiin tulevaisuudessa, ottaen päätöksenteossa huomioon ihminen, ympäristö ja talous.