HYVINVOINTIALUE JA SOTE

24.08.2021
Lukijoilta

Hallinnollinen työ pois käytännön työtä tekeviltä

Turun Sanomat

3:00

Teija Tiusanen (TS mielipiteet 18.8.) avasi jo hyvin tulevaisuuden haasteita sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kertauksen vuoksi seuraavaa: Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.

Erityistason palvelujen turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva). Mahdollisuus käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita yli maakuntarajojen säilytetään.

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ict-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana. Tavoitteena on saada yhdenvertaiset palvelut kaikille, kaikkialla Suomessa.

Tämä tulee olemaan erittäin iso haaste, koska kaikki hankittavat palvelut maksetaan julkisista verovaroista riippumatta siitä, missä varsinainen palvelutapahtuma on. Julkisella, yksityis- tai kolmannella sektorilla.

Tiedon tulee liikkua eri toimijoiden välillä kitkattomasti ja tietoturvallisesti, tarkoittaen järjestelmien uudistamista ja yhteensovittamista.

Toivoisin, että palveluita nyt suunnittelevat menisivät asiakkaan/potilaan tarve edellä, jotta päästäisiin vihdoin siihen yhden luukun periaatteeseen ja potilaalla olisi tuttu lääkäri ja hoitaja.

Mielestäni työn kuvia tulee myös voida tarkastella. Kaikki hallinnollinen työ tulisi eriyttää pois käytännön työtä tekeviltä, digitaalisten mahdollisuuksien kasvattaminen asiakas- ja potilastyössä tulee suunnitella palvelukokonaisuuksien sisään.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamispohja on erittäin laaja (esim. sh, th, ft.) Koska lääkärien määrä on rajallinen, voisi joitain tehtäviä siirtää myös muille ammattiryhmille enenevässä määrin. Turussa on vain joitain lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia hoitajia, tätä määrää tulisi voida kasvattaa. Työn jakamista moniammatillisissa ryhmissä pitää voida tarkastella ja muuttaa tämän ison muutoksen kynnyksellä.

Nykyinen pirstaleinen järjestelmä lisää kustannuksia ja hajottaa vaikuttavuuden potilaan/asiakkaan tilanteen seurannan ollessa erittäin vaikeaa. Vaikuttavuuden seurantaan tulisi luoda laadunhallintajärjestelmä, jolloin ainoa palvelun hankintaan vaikuttava asia ei olisi hinta. Organisaatioiden tulee olla toiminnoissaan läpinäkyviä ja ostajan (veronmaksaja) pitää saada tietää mitä ostaa ja kuka palvelutapahtuman tekee.

Hyvinvointialueilla toimivan henkilöstön palkat harmonisoidaan syyskuusta alkaen ja tulemme tällöin muodostamaan henkilöstönä tuon alueen. Osaavasta henkilöstöstä on yhä suureneva pula. Kaikki muu tämän uudistuksen ympärillä on harmaata ja kysymysmerkkiä.

Kuntiin jäävä terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on merkittävä tehtävä, jotta tulevaisuudessa voimme sotekuluissa säästää ja lisätä ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua koko ikäkaaren ajan. Ei mikään helppo tehtävä nyt aloittaville lautakunnille, koska siirtymä sotealueille tapahtuu tämän valtuustokauden aikana, jonne myös leijonaosa rahoituksesta siirtyy.

NINA KALLIO

Sh YAMK, Terveydenhuollon osastonhoitaja (sd)