KAIKKI ON MAHDOLLISTA !

15.09.2018

Kaiken tulisi olla mahdollista kaikille. Nuorten tulee saada haluamansa koulutus, ilman pelkoa siitä, ettei esimerkiksi pysty hankkimaan opiskeluvälineitä. Oppiminen tulee olla elinikäistä, peruskoulun ja ammattikoulutuksen, korkeakoulutuksen välissä ei tulisi olla ylimääräisiä tekemättömiä vuosia. Heikommin pärjääviä on tuettava oppimisessaan.

Ikäihmisten tulee saada asianmukainen ammattitaitoinen ja turvallinen hoito, riittävällä hoitajamitoituksella. Kotihoidon tulee olla turvallista ja asiallista. Sairaanhoito tulee olla kaikkien saatavilla ja sen tulee olla julkisesti tuotettua. Minä en ainakaan halua maksaa ylisuuria tutkimusmaksuja verorahoillani, jos näin toimitaan verorahamme eivät pitkään riitä.

Työstä kuuluu saada palkka ja siihen pitää liittyä kohtuulliset työehdot ilman pelkoa siitä, että joutuu perusteettomasti irtisanotuksi. Ei ole oikeudenmukaista, että jotkut joutuvat ottamaan vastaan useita työpaikkoja selviytyäkseen perusarjestaan.

Tasa-arvo kuluu meille kaikille. Tarvitsemme uuden perhevapaauudistuksen, jossa huomioidaan laajasti molempien vanhempien oikeudet kotona oloon ja työhön sekä urakehitykseen. 

Maahanmuutto tulee eriyttää keskusteluissa työperäiseksi maahanmuutoksi ja humanitääriseksi maahanmuutoksi, jossa autetaan aidosti ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään kotoaan, omasta maastaan esimerkiksi vainon taikka sodan vuoksi. Suomi on hyvinvointivaltio, joka pystyy tarjoamaan apuaan hädän alaisille. Nämä henkilöt pitää mahdollisimman nopeasti kotouttaa, kouluttaa ja saada työvoimaksi hyödyttämään kansantaloutta.

Ympäristömme koko maapallolla on hätää kärsimässä. Meidän tulee muuttaa omaa kulutustamme pienemmäksi, sekä kierrättää laajasti. Valtiona meidän tulee liittyä erilaisiin ympäristöä suojeleviin ohjelmiin. Emme voi tehdä tätä yksin siksi tuemme muita ja saamme tukea muilta valtioilta. EU on hyvä neuvottelija, koska on yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa vahvempi.

Uskon, että jos te äänestäjät valitsette SDPn; kaikki on mahdollista!