Kohti kestävämpää Turkua

24.04.2021

Kestävä kehitys on usein toistuva termi puhuttaessa yhteiskunnallisista muutoksista. Kestävä kehittäminen on tapa luoda jatkuvaa, ohjattua ja valvottua muutosta hyvän elämän edellytyksiin tulevaisuudessa, ottaen päätöksenteossa huomioon ihminen, ympäristö ja talous.

Turku on tulevaisuudessa isojen haasteiden edessä, koska sen tulee korjata melkoisia hyvinvointivajeita, johtuen pari vuotta päällä olleesta koronapandemiasta. Pandemia on vaikuttanut jokaiseen yhteiskunnan jäseneen, yritykseen ja organisaatioon, eri tavoilla. Taloudellisesti näyttää siltä, että nousu kansallisesti voisi olla kohtuullista pandemian ohitettuamme, mikäli teemme investointeja ja sitä kautta luomme uusia työpaikkoja.

Minua pohdituttaa se, kuinka paljon nousee esiin erilaista subjektiivista pahoinvointia eri ikäryhmissä. Olemme lukeneet nuorten psykiatrisen hoidontarpeen rajusta lisääntymisestä, ikäihmisten yksinäisyydestä ja hoivavajeesta, koska ei ole työntekijöitä. Työntekijöitä terveydenhuollon sektorille ei mistään varastosta ole saatavissa, vaan työntekijöiden työehdot ja palkkaus tulee hoitaa kuntoon, jolloin alan vetovoimaisuus saattaa taas kasvaa. Hoito- ja hoivatyö on raskasta ja vastuullista. Kodeissa on kasvavia sosiaalisia ongelmia, päihdehoidon tarve on lisääntymässä jne. Joillakin aloilla PK yrittäjyys sekä kulttuuritoimijat ovat pulassa, koska pandemiarajoitukset estävät toiminnan, toki yrittäjiä on valtion taholta koetettu myös tukea. Yksittäisiin tragedioihin se ei kuitenkaan auta. Joillakin Turun osakeyhtiöillä on vaikeuksia pärjätä kilpailussa avoimilla markkinoilla, jolloin toiminta luisuu kokonaan yksityissektorille.

Tulevaisuuden haasteita on siis monia. Turun tulisi huomioida päätöksenteossa nykyiset ongelmat mutta myös alkaa suuntautua kohti kestävän kehityksen Turkua. Inhimillisen pääoman osalta Turkuun saatiin insinöörikoulutusta, ja Turun yliopisto on monilla aloilla alansa parhaimmistoa tutkimuksen osalta. Tehtävää on kuitenkin vielä, Turun tulee houkutella yrityksiä, jotta saamme uusia työpaikkoja ja uusia osaajia. Tämä mahdollistetaan fyysisen pääoman lisäämisellä eli tarkoitukseen sopivalla maankäytöllä, infralla jne. Turun tulee olla myös sosiaalisesti turvallinen ja luotettava siellä asuville ihmisille, päätöksenteon tulee olla näkyvää ja avointa sekä pitkäjänteistä. Turun uudistuessa luontonäkökohdat tulee ottaa yhä paremmin huomioon rakentamisessa ja infrassa, Turussa tulee voida viihtyä, huolimatta siitä missäpäin asuu. Joukkoliikenne pitää olla sujuvaa ja taloudellisesti suunniteltua. Keskuskaupunkia tulee suunnitella niin, että siellä on viihtyisää viipyä ja liikkua.

Päätöksenteon ongelmana on siiloutuminen ja päällekkäisyys. Toimialat tekevät omia asioitaan, niin kuin kuuluukin mutta toimintaa yhdistämällä ja konsultoimalla pääsisimme parempaan lopputulokseen Turkulaisten kannalta. Yksin tekeminen on myös kalliimpaa kuin yhdessä ja hyödyt kokonaistaloudellisesti huonommat. Vaaditaan kokonaisvaltaisempaa johtamista ja näkemystä toimintojen kehittämiseksi. #ninanmukaan