Pääomasijoitetut Hoivayhtiöt

29.01.2019

Nyt on tultu tilaanteeseen, jota ei voi millään moraalilla ymmärtää. Hoivakodeissa ei ole ollut riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Puhtaudesta, perushoidosta ja turvallisuudesta on tingitty melkein säännönmukaisesti.

On ikävää ettei hoitohenkilökunnan ääntä ole tässä kuunneltu, onhan nämä olleet tiedossa. Nyt paljastuu monella eri toimijalla samanlaisia taustoja. Joukkoon liittyvät nyt päiväkodit. Lisäksi on vielä yksiköitä joissa hoidetaan päihde-, mielenterveysongelmaisisa sekä vammaisia.

On selvää, että valtion valvontavastuu on pettänyt ja pahasti. On luotettu toimijoihin, että he tekevät laadullisesti hyvää työtä. Tässä on tulos siitä, että hoitajamitoitusta ei kirjattu pidettäväsi tavoitteeksi, on vain suositus. Laadulle ei myöskään asetettu mitää kriteereitä, tässä tulos. Ja nyt halutaan tehdä tämä sama koko sotesektorille. Tätäkö Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sektori haluaa tulevaisuudessa olla? Eikö tätä maata rakennettu ajatuksella, että kaikista pidetään huolta?  Nyt näyttää siltä, että niistä pidetään, kellä on rahaa.

Muistisairaiden ja mielenterveysongelmaisten vanhusten hoito on erittäin raskasta ja osaamista vaativaa. Mitoitukset pitäisivät hoitajatyövoimassa olla aivan toisenlaiset, mitä ne tänäpäivänä ovat. Kaikki vanhukset ja hoivan tarpeessa olevat ansaisevat hyvän hoidon, kyse on lähiomaisistamme.

Toiminta ongelmallisissa toimialaketjuissa pitää tarkastaa, ohjeet ovat kuitenkin olleet samanlaiset koko ketjun taloille. Omaisten ja henkilökunnan ääntä on kuultava ja asetettava katto siihen miten paljon tuotosta voidaan ohjata voittoihin ja miten paljon siitä pitää jäädä perustoiminnan tuottamiseen ja kehittämiseen. Pitää määrittää selkeät laatukriteerit joista täytyy pitää kiinni ja joita valvotaan. Lisää hoitajia! Omaiset hoitoon mukaan!

 https://www.facebook.com/ninanmukaan/