Palkka osaamisen mukaan

03.02.2021

Otetaan Suomessakin käyttöön sairaanhoitajan osaamista ja kokemusta seuraava uramalli

Turun Sanomat

17.01. 03:00

Olisiko aika Suomessa jo kypsä? Hyvin monessa länsimaassa on jo vuosikausia toteutettu sairaanhoitajan uramallia, jossa palkkaus seuraa osaamista. Suomessa on lähdetty siitä, että samasta työstä kuuluu sama palkka. Sinänsä hyvä asia. Se ei kuitenkaan tue sairaanhoitajan osaamista ja kokemusta työelämässä.

Kuinka monessa muussa työssä, ottaen huomioon koulutuksen ja työkokemuksen pituudet saadaan vielä usean vuoden, joskus jopa vuosikymmenten jälkeen samaa peruspalkkaa kuin päivänä, jolloin tulit palvelukseen?

Julkisen sektorin työnantajalla on vain vähän keinoja vaikuttaa palkkaukseen. Usealla työnantajalla on käytössä palkkakorit, joissa arvioidaan työn vaativuuteen verraten kunkin yksikön palkkaustasoa. On hienoa, että myös tämä on alallamme olemassa.

Uramalli on kuitenkin enemmän, se mahdollistaisi portaittaisen etenemisen. Uramallissa eteneminen vaatisi lisäkouluttautumista, osaamista myös arvioitaisiin tietyin periaattein.


Uramallin hyöty olisi ilmeinen; hoitotyön tasalaatuisuus lisääntyisi, sairaanhoitajan motivaatio tehdä ja kehittää omaa työtänsä lisääntyisi. Työnantaja tietäisi, minkälaista väkeä työssä on ja miten esimerkiksi kohdentaisi rekrytointia tai suunnittelisi osaamisalaan liittyvää koulutusta.

Väittäisin myös, että kaikinpuoleinen sitoutuminen työhön lisääntyisi. Tämä ei ole mikään pieni asia, huomioon ottaen sairaanhoitajien nykyisen tyytymättömyyden omaan palkkaustasoonsa.

Tulevaisuudessa työnantajat joutuvat todennäköisesti kilpailemaan osaavasta työvoimasta.

Merkittävää on myös se, ettei tämän mittakaavan asiaa pysytä sopimaan paikallisesti, vaan se vaatii neuvotteluosapuolet - kuntatyönantajan, yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat sekä myös lukuisat ammattiliitot - samojen pöytien ääreen, joissa palkoista sovitaan ja joihin sairaanhoitajat jäseninä kuuluvat. Tämän lisäksi tarvitaan asiantuntijaosaamista, jotta sisällöltään portaittainen uramalli voidaan rakentaa.

Uramalli on palkitseva kaikille. Voin tämän varmasti sanoa, sillä olen itse työskennellyt maissa, jossa se on käytössä, Englannissa ja Uudessa-Seelannissa. Rekrytointilanteessa se esiteltiin ja kerrottiin, miten uraeteneminen kehittyy.

Sekin on ok, jos ei halua edetä, vaan tehdä ns. perustyötä. Etenemiseen kun liittyy myös lisääntyvä vastuu työssä.

Osaamiseni testattiin standardilla, joka oli kaikille sama ja siihen liittyi myös lähiesimiehen haastattelu.

En halua kritisoida nykyistä toimintatapaa liikaa, mutta haluan herättää aidon keskustelun siitä, miten nykyisestä tilanteesta päästäisiin eteenpäin. Nykyinen malli on ollut riittävä ja hyvä, tähän asti.

NINA KALLIO

terveydenhoitaja, sairaanhoitaja YAMK

(sd)

Turku