Sairaanhoidon opiskelijoista

25.09.2018

Opiskelijoiden syrjintä työelämässä ei ole tätä päivää

  | Turun Sanomat | 22.8.2018 3:00 | 4

Ensiksi pitää pahoitella, jos jollekulle opiskelijalle on mielipidekirjoituksen "Terveysalan opiskelijoita kohdellaan törkeästi" (TS 20.8.) mukaisesti tapahtunut.

Opiskelijoiden syrjintä työelämässä ei ole tätä päivää. Opiskelijaa suojaavat lait ja asetukset sekä työpaikan sovitut käytännöt.

Tarvitsemme hyvin työelämään orientoituneita ja hyviä uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Ohjauksen tulisi olla hyvätasoista ja tasa-arvoista kaikissa yksiköissä.

Yksi osa terveydenhuollon ammattilaiseksi kasvamista on myös sosiaalinen työympäristö, siellä keskustellaan ammatillisista asioista, verrataan käytäntöjä ja tullaan yhdeksi työyhteisön jäseneksi.

Esimiehen tulee toimillaan olla edistämässä hyvää ja strukturoitua opiskelijaohjausta, kysellä ohjaajien ja opiskelijoiden kuulumisia. Epäkohtiin tulee puuttua matalalla kynnyksellä ja opiskelijaa on rohkaistava tuomaan mahdolliset epäkohdat esiin heti niitä havaitessaan.

Omassa työyhteisössäni opiskelijaohjaus on pitkälle suunniteltua opiskelijavastaavien toimesta. Jokaisella opiskelijalla on omat perehdyttäjänsä, jotka ohjaavat, valvovat ja antavat tarvittaessa palautetta.

Opiskelijan ohjaaminen ei ole mitään lasten leikkiä, vaan kokeneen ammattilaisen antamaa opastusta uudelle tulevalle ammattilaiselle. Siihen kuuluu positiivinen ja korjaava palaute.

Opiskelija on käytännön työn oppija, ei yksikön työntekijä. Ohjaaja on kuitenkin vastuussa opiskelijan oikeasta toiminnasta työssäoppimisjakson aikana.

Opiskelijalla on oikeus tulla kohdelluksi kuten muutkin työntekijät sosiaalisissa tilanteissa. Ohjaus on käytännön näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuvaa, tiukasti osaston toiminnan mukaista. Tulee muistaa, että opiskelijat ovat tulevaisuuden työtovereitamme.

Ohjaajia ja opiskelijavastaavia pitää tehtävässään tukea ja myöskin heidän on huolehdittava omasta ammatillisesta osaamisestaan.

Oman yksikköni puolesta voin todeta, että opiskelijaohjaus ja työyhteisön toimintaan osallistuminen on erittäin hyvällä tasolla (myös siellä kahvihuoneessa).

Nina Kallio

Th, sh YAMK

apulaisosastonhoitaja, teho-osasto