Sairaanhoitajan ura

11.07.2024

Sairaanhoitajan uramallissa tulee tunnistaa myös työssä opittu kompetenssi

TS 26.6.2024

Hyvinvointialueet kamppailevat osaavan työvoiman ja taloudellisen ahdingon puutteessa ja puitteissa, sanoo kirjoittaja.

Turun Sanomat

26.06.2024

On erittäin kannatettavaa, että sairaanhoitajien uramallia hyvinvointialueilla edistetään. Nykyinen tilanne on se, että kun kerran olet hoitotyöhön valmistunut, etenemismahdollisuuksia työssä ei juurikaan ole.

Huomioisin kuitenkin seuraavaa; eri palvelualueilla, esimerkkinä sairaalapalveluissa on runsaasti niin sanottua työssä tapahtuvaa syväoppimista. Syväperehtyminen hoitotyön erikoisalalla tapahtuu työssä, eli hoitajien kompetenssi kasvaa työtä tehdessä ja vertaisoppimalla. Tänään valmistuneen hoitajan osaaminen on aivan eri luokkaa kuin 15 vuotta työtä tehneen motivoituneen työntekijän, joka on aidosti kiinnostunut työalastaan. Osaavia työntekijöitä tulee kannustaa ja onneksi meillä on heitä paljon.

Meidän tulee rakentaa malli, jossa tunnustetaan myös vertaisarviointiin ja näyttöihin perustuva uramalli ja jossa opintokokonaisuuden läpäiseminen ei voi olla ainoa peruste uraputkeen pääsemiseksi. Hyvinvointialueiden tulisi yhteistyössä edistää asiaa, jolloin kompetenssivaatimukset eri uraportailla olisivat samanlaiset. Nyt olisi mahdollisuus luoda koko maata kattava uramalli, jonka laadullinen sisältö olisi samanlainen. Länsimaissa, joissa olen työurani työskennellyt, kliinisessä hoitotyössä saavutettu osaaminen tunnistetaan osaksi uramallia.

JATKUU MAINOKSEN JÄLKEENMAINOS PÄÄTTYY

Hyvinvointialueet kamppailevat osaavan työvoiman ja taloudellisen ahdingon puutteessa ja puitteissa. Nykyisen hallituksen toimesta myös aikuiskoulutustuki on poistunut. On taloudellinen mahdottomuus, että työntekijä kykenisi hoitamaan koulutuksen ja työstä poissaolon aiheuttamat kustannukset itse, vaikka opintovapaata saisi. Miten siis asiaa voisi edistää, jotta se olisi kaikkien saatavilla? Sairaanhoitajan ura on työssä, ei erikoistumiskoulutuksessa.

Osaavia työntekijöitä tulee kannustaa ja onneksi meillä on heitä paljon.

NINA A KALLIO

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

varavaltuutettu (sd)