Sosiaali-ja terveydenhuollon valvonta

09.02.2019

Omavalvontajärjestelmä ei ole riittävä, tarvitsemme kattavan järjestelmän, jonka avulla voimme edelleen kehittää annettavaa palvelua. Epäkohtiin on kuitenkin puututtava heti. Vanhusten- ja lastenhoidossa nyt tapahtuneet merkittävät puutteet eivät ole hyvää hoitoa, ne ovat säilyttämistä. Hyvä hoitotyö lähtee sydämestä ja on ammattimaista.

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4472470/Lukijalta+Tarvitsemme+kansallisen+haittatapahtumien+ilmoitusjarjestelman