Terveydenhuollon pitää uudistua menestyäksemme jatkossakin

16.08.2018

Meidän terveydenhuoltomme on osoittautunut kuuluvansa kustannuksiin nähden laadullaan ja tuloksillaan maailman kärkiluokkaan (Lancet). Menestyäksemme jatkossakin meidän pitää kuitenkin uudistua.

Syyt aiemminkin pohditulle uudistukselle eivät ole hävinneet mihinkään. Tarvitsemme nopeamman hoitoon pääsyn, katkeamattoman ja ohjatun kontaktin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Palveluiden tulee olla laadullisesti korkeatasoisia ja niiden pitää kohdentua oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Kenenkään hoitamatta jättäminen tai huonosti hoitaminen ei ole vaihtoehto, se vain lisää kustannuksia tulevaisuudessa.

Hoitamisen pitää perustua sairauteen tai elämää rajoittavaan vaivaan. Mikäli hoidamme "terveitä" ihmisiä, meidän verorahamme eivät tulevaisuudessa riitä. Meidän terveydenhuoltomme tuotetaan edelleen pääosin julkisesti, julkisessa laitoksessa, voittoa tavoittelemattomasti, terveyttä ja hyvää elämänlaatua tavoitellen. Ihmisen hyvinvointia tukien, jo ennaltaehkäisevästi.

Nopeamman hoitoon pääsyn turvaamiseksi perusterveydenhuoltoa on resursoitava lisää, ja porras erikoissairaanhoitoon tulisi olla joustava, tarvittaessa sen on saatava konsultaatioapua herkemmin erikoissairaanhoidosta.

Potilas- ja asiakastietojen on siirryttävä luotettavasti, turvallisesti ja joustavasti eri yksiköiden välillä. Keskusteluyhteys tulisi olla luonteva perus- ja erikoissairaanhoidon välillä, se olisi meidän kaikkien etumme.

Sosiaalipalvelut pitää integroida asiakkaan tai potilaan palveluprosessiin tarvittaessa heti. Eli tarkoittaa sitä, että sosiaalipalveluiden laaja-alainen saatavuus tulisi olla arkipäivää kaikessa terveydenhuollossa. Moniammatillisuus tulisi huomioida kaikessa työssä, nykyisellään teemme päällekkäistä työtä.

Onneksi kehittämistyö julkisessa sosiaali-ja terveydenhuollossa on jatkunut kiihtyvänä jo useita vuosia. Tarvitsemme kuitenkin avuksi käyttäjäystävälliset ja palvelevat digitaaliset palvelut sekä potilaan hoitoprosessien tai palvelupolun arvioinnin ja korjaamisen potilaan tai asiakkaan näkökulmasta käsin.

Palveluitamme tulisi kehittää ja resursoida käyttäjien tarpeesta lähtien. Ennaltaehkäisyssäkin voimme käyttää moniammatillista osaamista, sillä jo esimerkiksi peruskoulumaailmasta voidaan nähdä, mitkä voisivat olla tulevaisuuden terveyden- ja sosiaalihuollon ongelmat väestössä. Asioihin kannattaa aina tarttua ennaltaehkäisevästi, mikäli mahdollista.

Sairaus ja terveys ovat henkilökohtaisia asioita, niin myös potilaan tai asiakkaan prosessi on henkilökohtainen. Ihmisen tulisi sairastuttuaan tai muuta apua tarvitessaan luontevasti pystyä saamaan apua nopeasti ja täsmällisesti.

Kukaan ei voi tietää esimerkiksi syöpään sairastuessaan, mitä kaikkea se tuo tullessaan. Miten luovia erilaisten tutkimusten ja hoitojen välillä? Milloin minun pitää tehdä mitä ja olla missä? Synkeitä mietteitä kaiken ylle luo oma selviäminen. Vaatii melkoisen paljon ihmiseltä.

Mielestäni me tarvitsemme terveydenhuoltoon sekä sosiaalihuoltoon palveluneuvojia ja asiakaspalvelijoita, ja osittain palvelut voidaan tehdä digitaalisessa muodossa, hyödyntäen muun muassa robotiikkaa.

Nina Kallio

th, sh (YAMK),

kuntapoliitikko (sd)

Juttu julkaistu, TS mielipiteet 9.7.2018. https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4010017/Lukijalta+Terveydenhuollon+pitaa+uudistua+menestyaksemme+jatkossakin