YMPÄRISTÖMME JA KULUTUS, KIERRÄTTÄMINEN

23.03.2019

Turku on sitoutunut kaupunkina hiilineutraaliuteen. Se tarkoittaa sitä, että Turku tuottaa vain sen verran päästöjä, kuin niitä voidaan ilmakehästä sitoa. Se on kova tavoite, koska suurimmat päästöjen aiheuttajat Suomessakin ovat liikenne, ruoan tuotto sekä asuminen. Tätä energiaa tuotetaan edelleen maailmassa fossiilisilla polttoaineilla (80%), kuten öljyllä taikka kivihiilellä. Autot, muut liikennevälineet ovat pääsääntöisesti vielä polttomoottorisia.

Meidän tulee aktiivisesti pyrkiä pois fossiilisista polttoaineista ja tehdä jo seuraavalla hallituskaudella päätös asteittaisesta siirtymisestä sähköautoiluun. Suomi on kuitenkin laaja maa ja ihmiset, yrittäjät tarvitsevat autoa liikkuakseen. Sähköautoilu on kallista, sen tukimuotoja on kehitettävä. Turku siirtyy runkolinjoillaan asteittain kohti sähköistä Föliä, joka on selkeästi ilmastoystävällisempi.

Ruoka on hyvin henkilökohtainen asia, mutta totuus on, että maataloudessa tuotetaan runsaasti päästöjä. Ruoka on terveydellinen valinta. Ruoka ei saa muodostua kenellekään perheelle tai henkilölle ylellisyystuotteeksi, jota ei hintansa vuoksi pysty hankkimaan.

Asumisen energiaa tuotetaan tulevaisuudessa ympäristöä säästäen. Suomi voisikin toimia innovaattorina ja tehdä jopa vientiin uusia energiamuotoratkaisuja. Geotermia, bakteereista virtaa...

Suomi on ilmastonmuutoksen torjunnassa edelläkävijä, mutta se ei tarkoita sitä, ettemmekö voisi parantaa suoritustamme. Isot ratkaisut vaativat kansallisella tasolla yhtenäisiä päätöksiä. Jokainen voi kuitenkin omilla valinnoillaan vaikuttaa myös yritysten toimintaan. Yritykset pakkaavat tuotteitaan yhä enemmän muovin sijasta kartonkiin ym.

Kotitaloudet voivat kierrättää entistä enemmän. Kiertotaloudessa tarvitaan uusia lopputuotteita, esimerkkinä tekstiilit, näistä saadaan uudelleen käsittelemällä ja tuotteistamalla, vaikka äänieristelevyjä. Voisimme tälläkin alalla olla edelläkävijöitä ja viedä osaamistamme muille. Kaikkein tärkein asia on kuitenkin harkinta. Pikakulutus olisi saatava kuriin, käytämme tänä päivänä hankkimiamme tuotteita kertakäyttöisesti. Tekstiilejä, kodinkoneita ym. Kuluttamisen maniasta olisi päästävä eroon, kohti kestävää kehitystä. Yrityksille ja vakuutusyhtiöille velvoitteet korjata rikkoutunut tuote, yhdessä kuluttajan kanssa.

Jokaisen tekemällä valinnalla on väliä. Kuluttajan käyttäytyminen ohjaa taloutta. Ympäristön säästämisen valinta on kuluttajalla. Arjessa, NYT! Metsiä hiilinieluina tulee hoitaa ja kaataa vastuullisesti. Suomenkin tekemät valinnat vaikuttavat maapallon ekosysteemiin.