BLOGI

Tärkeitä aiheita ja artikkeleja
 

Ohessa mielipidekirjoitukseni. Mielestäni rahoituksen pitää olla selvillä, ennen kuin näin suureen uudistukseen lähdetään. Toki siitä voidaan valtuustossa päättää jo nyt. Pitää muistaa, että uudistus on kuitenkin tulevien vuosikymmenten valinta ja järjestelmä.

Naistenmessuilla oli puhetta tasa-arvosta. Tasa-arvosta kaikkien ihmisten sekä naisten ja miesten välillä. Tasa-arvo ilmenee eri tavalla eri paikoissa. Työelämässä se voi ilmetä naisten vaikeutena päästä johtopaikoille, kotona se voi ilmetä työn jaossa kotitöiden osalta. Tasa-arvo koskettaa kuitenkin kaikkia sukupuolia yhtälailla.

Kaiken tulisi olla mahdollista kaikille. Nuorten tulee saada haluamansa koulutus, ilman pelkoa siitä, ettei esimerkiksi pysty hankkimaan opiskeluvälineitä. Oppiminen tulee olla elinikäistä, peruskoulun ja ammattikoulutuksen, korkeakoulutuksen välissä ei tulisi olla ylimääräisiä tekemättömiä vuosia. Heikommin pärjääviä on tuettava oppimisessaan.